Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor niet-Nederlanders die in Nederland wonen of verblijven en in het land van herkomst geen reisdocument kunnen krijgen. Ook kunt u het vreemdelingenpaspoort in Nederland gebruiken als een geldig identiteitsbewijs.

Voorwaarden

  • U heeft een geldige reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd (verblijfsdocument I of II).
  • U kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.
  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Renkum.

Aanvragen

Een vreemdelingenpaspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven

Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldige verblijfsvergunning I of II.
  • Verklaring van uw eigen autoriteiten dat u geen reisdocument kunt krijgen.
  • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto, maximaal 6 maanden oud die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Jonger dan 18 jaar: een ingevuld toestemmingsformulier (pdf, 79 kB) en geldig identiteitsbewijs van beide ouders of gezaghouders.
  • Geld of bankpas. U betaalt het paspoort bij de aanvraag. Het liefst met pin, maar contant kan ook.

Prijs

Product Prijs (2021) Geldigheid
Vreemdelingenpaspoort € 56,35 max. 5 jaar

Afhalen

Het duurt enkele weken voordat u het vreemdelingenpaspoort kunt ophalen. Als het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht. Voor het ophalen van het paspoort hoeft u geen afspraak te maken.