De WOZ-waarde van uw woning: hoe zit dat?

De WOZ-waarde van woningen die veel mensen ontvangen stijgt nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 20%. Dit is het gemiddelde in de gemeente Renkum.

De gemiddelde verkoopprijs van woningen daalt sinds het najaar van 2022 iets iets. Deze daling is niet terug te zien in de WOZ-waarden. Dat komt omdat voor de WOZ-waarde in 2023 gemeenten moeten kijken naar de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022).

Verschillen per wijk en buurt

De stijging van 20% is een gemiddelde voor de hele gemeente Renkum. Per woning kan de waarde iets anders zijn. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende dingen, zoals de ligging, het type woning en de onderhoudsstaat. Ook zijn er verschillen per wijk en buurt. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland raadplegen. Meer informatie over de waardeontwikkelingen per gemeente staat op de website van de Waarderingskamer.

Waardepeildatum 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde voor belastingjaar 2023 kijken gemeenten naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2022. Dat is de waardepeildatum. Die ligt altijd in het verleden. Voor het belastingjaar 2023 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2022. 

Wet waardering onroerende zaken 

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken deze WOZ-waarde voor het heffen van bijvoorbeeld de onroerendzaakbelasting (ozb), watersysteemheffing gebouwd en het eigenwoningforfait. Ook voor huurders van woningen kan de WOZ-waarde van belang zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. De gemeente Renkum gebruikt de WOZ-waarde als grondslag voor de ozb.

Bekijk de animatie van de Waarderingskamer voor meer uitleg waarom de WOZ-waarde stijgt.

Contact

Heeft u een vraag of bent u het niet eens met uw aanslag of WOZ-waarde? Neem dan vooral contact met ons op.