De WOZ-waarde van uw woning: hoe zit dat?

De WOZ-waarde van woningen die veel mensen de komende weken ontvangen stijgt. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 4% in de gemeente Renkum.

Verschillen per wijk en buurt

Per woning kunnen de waarde en de stijging anders zijn. Wat de waarde van een woning is, hangt af van verschillende dingen, zoals de ligging, het type woning en de onderhoudsstaat. Ook zijn er verschillen per wijk en buurt. Bij het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zien. Meer informatie over de ontwikkelingen per gemeente vindt u bij de Waarderingskamer.

Waardepeildatum 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde voor belastingjaar 2024  moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2023. Dat is de waardepeildatum. Die ligt altijd in het verleden.

Afkorting WOZ 

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. In die wet staan de regels waarmee de overheid kan bepalen hoeveel uw huis ongeveer waard is. Dat gebruiken de gemeente, de belastingdienst en de waterschappen om te berekenen hoeveel belasting u betaalt. Ook als u huurt, is de WOZ-waarde belangrijk. Die waarde bepaalt hoe hoog de huur maximaal mag zijn.

Contact

Heeft u een vraag of bent u het niet eens met uw aanslag of WOZ-waarde? Neem contact met ons op.