Agenda Adviesraad Sociaal Domein 18 april 2023

 • Datum: dinsdag 18 april 2023
 • Tijd: 19.30 tot 21.35 uur
 • Plaats: Trouwzaal in gemeentehuis

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Inspreken toehoorders
 • Mededelingen
 • Regievoering binnen het hulpverleningsproces
 • Raadpleeggroep Toegankelijkheid
 • Concept verslag vorige vergadering
 • Actielijst
 • Communicatie
 • Ingekomen en uitgaande stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting