Plan geselecteerd voor zonneveld

De initiatiefnemers van het plan ‘Doorwerthse Zonnehoeve’, ValleiEnergie en Novar, zijn geselecteerd om een zonneveld te mogen realiseren. Hun plan past het beste bij onze visie en doelen. Deze staan in de Visie Grootschalige opwek. Wij gaan de initiatiefnemers van dit plan medewerking verlenen bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn.

Op een deel van een agrarisch perceel

Het zonneveld komt op een deel van een agrarisch perceel tussen de Doorwerthse Heide, de golfclub Heelsum en de A50. Ongeveer 20 hectare van het perceel wordt anders ingericht. In het plan is ruimte voor ongeveer 5 hectare natuur, inclusief 2 ecologische verbindingszones en een wandelroute. Er komen 2 zonnevelden van samen ongeveer 15 hectare. Een veld van 7,5 hectare wordt geplaatst in een natuurvriendelijke oost-west-opstelling. Natuurvriendelijk houdt in dat de natuur genoeg ruimte krijgt, bijvoorbeeld door ruimte tussen de panelen. De andere 7,5 hectare is bedoeld voor een combinatie van landbouwgebruik in combinatie met speciale zonnepanelen die meebewegen met de stand van de zon.

Inwoners kunnen eigenaar worden

De helft van alle zonnepanelen is beschikbaar voor inwoners van de gemeente. Inwoners kunnen eigenaar worden door aandelen te kopen die ValleiEnergie aanbiedt. Dat betekent dat inwoners direct financieel mee kunnen profiteren van het zonneveld. ValleiEnergie en Novar bieden ook een omgevingsfonds, waarmee maatschappelijke en duurzame activiteiten in de omgeving financieel worden ondersteund. De andere helft van het zonneveld wordt eigendom van Novar.

Bijeenkomsten

Inwoners kunnen tijdens bijeenkomsten aangeven welke wensen of ideeën zij hebben voor het zonneveld. Deze input nemen ValleiEnergie en Novar mee in het definitieve ontwerp. Meer informatie over de participatiebijeenkomsten volgt later.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de pagina Zonneveld op deze website. De plannen van ValleiEnergie en Novar en informatie over de (financiële) participatie staan op de website Doorwerthse Zonnehoeve.