10 inwoners ontvangen een lintje

Op vrijdag 26 april 2024 heeft burgemeester Agnes Schaap aan 10 inwoners van onze gemeente Renkum een lintje uitgereikt. 1 inwoner is benoemd Ridder in de Orde van Oranje Nassau en 9 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Frank Versteegh (19 september 1954), Oosterbeek 

Frank Versteegh is sinds 1978 zelfstandig ondernemer en sinds 1992 eigenaar van het bedrijf 'Sky Dancer'. Hij heeft op bijzondere wijze invulling gegeven aan zijn functie van stuntvlieger. Hij wordt beschouwd als boegbeeld van deze unieke tak van sport, waarbij hij vele bijzondere prestaties op zijn naam wist te schrijven, maar zich ook op bestuurlijk niveau inzette voor deze sport. Ook heeft hij bijgedragen in Zuid-Afrika en Tanzania. Hij heeft hier verbinding gebracht tussen verschillende bevolkingsgroepen en is initiatiefnemer van verschillende waterput-projecten. Door zijn persoonlijke inzet hebben ruim 30.000 mensen toegang gekregen tot schoon water.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sijtie van den Hul-van der Meulen (21 mei 1933), Renkum 

Sijtie van den Hul-van der Meulen zet zich, ondanks haar hoge leeftijd, nog steeds in als vrijwilliger bij het Oranje Nassau Oord. Ze ondersteunt bij activiteiten zoals bingo, helpt bewoners bij hun bezoek aan de kerk en wandelt met bewoners. Ook biedt ze hen een luisterend oor. Daarnaast breit en haakt ze kledingstukken voor arme mensen in Roemenië. Ten slotte helpt ze ook haar directe buren door voorzitter te zijn van bewonersvereniging Le Maitrehof in Renkum. Ze regelt administratieve zaken, maar zorgt ook voor activiteiten zoals een bingoavond en biedt kleine zorg aan bewoners die daar behoefte aan hebben. 

Ton van de Bovenkamp (28 april 1952), Renkum 

Ton van de Bovenkamp heeft zich zijn hele leven ingezet voor voetbal en dan met name de voetbaljeugd van CVV Redichem. Hij traint de jeugd en staat daarvoor vier dagen per week langs het veld. Daarnaast organiseert hij verschillende activiteiten, zoals een sponsorloop, de pupillenkampen, voetbalclinics op basisscholen en toernooien voor senioren.

Henk van Holland (28 augustus 1943), Heelsum 

Henk van Holland ontvangt een lintje voor zijn inzet als vrijwilliger bij Stichting Steen voor Steen, LTC Harten en Landelijke Vereniging Schoonrijders. Daarnaast bakt hij elk jaar oliebollen voor het goede doel en is hij jarenlang chauffeur geweest voor de Voedselbank. 

Marion van Holland-van Dam (8 mei 1944), Heelsum 

Marion van Holland-van Dam is iemand die zich altijd voor anderen inzet. Ze is onder andere actief als vrijwilliger bij de Voedselbank, Stichting Steen voor Steen, LTC Harten en de Zonnebloem. Daarnaast heeft ze samen met anderen een vervoersdienst opgezet om minder mobiele mensen van en naar de kerkdienst te brengen. 

Frits van Loon (3 oktober 1944), Doorwerth 

Frits van Loon is sinds de jaren '90 al actief als vrijwilliger van Ons Middelpunt in Doorwerth. Hij is lid van de kookploeg, staat achter de bar en verricht hand- en spandiensten voor het dorpshuis. Voor de Seniorenbond Renkum bezorgt hij het maandblad en de nieuwsbrieven. Ook doet hij vrijwilligerswerk bij de Stevenskerk in Nijmegen. Hier verzorgt hij rondleidingen. 

Ilse van der Maesen de Sombreff-van Leuven (10 september 1959), Oosterbeek 

Ilse van der Maesen de Sombreff-van Leuven is al 18 jaar werkzaam voor Slachtofferhulp Nederland. Als vrijwilliger zet zij zich belangeloos in voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Ze heeft vele slachtoffers bijgestaan bij het herstelproces en biedt daarbij psychosociale ondersteuning. Ze zet zich met hart en ziel in voor medeburgers. 

Jan Ribbius (12 juni 1949), Doorwerth 

Jan Ribbius is vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Museum Veluwezoom. Hij organiseert kunstreizen, exposities en concerten. Ook verzorgt hij lezingen en levert hij bijdragen voor de nieuwsbrief. Daarnaast was hij voorzitter van Stichting Landgoed de Oorsprong. Voor deze stichting heeft hij veel archiefonderzoek verricht.  

Marijke van Silfhout-Alkema (4 september 1944), Renkum 

Marijke van Silfhout-Alkema is vrijwilliger bij de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. Ze is voorganger en organiseert cursussen op het gebied van geloof en samenleving. Ze schrijft columns voor het lokale weekblad en organiseert een maandelijks orgelconcert om fondsen te werven voor (de restauratie van) het historische kerkorgel. Ook fungeert zij als lector en wijkcontactpersoon. Ze schilderde een serie van twintig iconen over het leven van Jezus en Maria, die rondom het kerkgebouw zijn geplaatst en waar rondleidingen langs gegeven worden. 

Nineke Verhaagen-Warnaar (3 juli 1948), Doorwerth 

Nineke Verhaagen-Warnaar heeft zich bij verschillende instanties als vrijwilliger ingezet. Bijvoorbeeld bij de Stichting Kunstkring Sint-Anna ter Muiden. De stichting organiseert evenementen op het gebied van muziek, literatuur, poëzie, voordracht, architectuur en beeldende kunst. Op dit moment zet ze zich in voor de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp. Hier begeleidt ze diverse activiteiten. Daarnaast staat ze altijd klaar voor haar kleinkinderen en naasten.

Wie verdient in 2025 een lintje? 

De lintjesregen is nog maar net achter de rug, maar de voorbereidingen voor 2025 zijn alweer in volle gang. Kent u ook iemand uit de gemeente die een lintje verdient voor zijn of haar jarenlange inzet als vrijwilliger? Doe dan vóór 1 juni 2024 een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding. Kijk voor meer informatie op www.renkum.nl/ko