Werkervaringsplek aanbieden

Op de digitale kaart van Activerend werk kunt u een werkervaringsplek aanbieden. Het betreft een werkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich welkom voelen.

Een groep Renkumse inwoners heeft veel moeite een baan te vinden. Als we niets doen, wordt deze groep alleen maar groter, terwijl zij goed inzetbaar zijn op de werkvloer. Activerend werk is een Renkums initiatief dat bijdraagt aan de uitvoering van de regionale ambitie om extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een aantal plekken is een indicatie van de gemeente nodig om hiervoor in aanmerking te komen.

U kunt rekenen op steun van de gemeente bij het ontwikkelen van deze werkervaringsplekken. Dat kan zijn door het bieden van een jaarlijkse vergoeding of de inzet van jobcoaches om samen leerdoelen te bepalen en/of het voeren van voortgangsgesprekken.

Sociaal ondernemen

Iedereen die (tijdelijk) niet in zijn eigen inkomen kan voorzien, valt onder de Participatiewet. Het doel van deze wet is om meer mensen met een arbeidsbeperking te laten instromen op de arbeidsmarkt. Activerend werk is er voor alle Renkumse inwoners (niet-leerplichtig en jonger dan 65 jaar) die (nog) geen mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben.

Wilt u meer weten over het beschikbaar stellen van een werkervaringsplek? Bel met ons op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Sociaal ondernemen loont!

Om meer mensen met een arbeidsbeperking te laten instromen op de arbeidsmarkt wordt regionaal veel samengewerkt. Het Regionaal Werkbedrijf Foodvalley is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en werknemers- en werkgeversorganisaties en heeft de ambitie om extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer daarover op de website van Werkgever Servicepunt regio Foodvalley.

Regelingen Participatiewet

Informatie over financiële regelingen op het gebied van leren en werken kunt u vinden op de websites: