Persoonsgebonden budget

Binnen de Wmo en de Jeugdwet is het mogelijk een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. Met een pgb kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Iemand kan met een pgb ook niet-professionele mensen uit het eigen sociale netwerk betalen om zorg te geven. Dat kan dus ook de mantelzorger zijn. Aan het inzetten van het pgb op deze manier zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Meer informatie

Meer informatie over het inzetten van uw pgb op deze manier? Of wilt u een pgb aanvragen? Neem contact op met het Sociaal Team. Het Sociaal Team gaat met u in gesprek om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft.