Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Bijna iedereen zorgt wel eens voor een zieke partner, familielid of vriend. Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger.

 • Dag van de mantelzorg

  Op 10 november is het de jaarlijkse Dag van de mantelzorg.

  Lees verder

 • Mantelzorgondersteuning

  Renkum voor Elkaar is het aanspreekpunt voor mantelzorgers op het gebied van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding.

  Lees verder

 • Mantelzorgurgentie

  Wij kunnen een urgentieverklaring geven aan een woningzoekende die in onze gemeente mantelzorg geeft of ontvangt.

  Lees verder

 • Mantelzorgwoning (ver)bouwen

  Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter, ander familielid of vriend? Dan is het wel zo makkelijk als u dichtbij elkaar woont. Wij hebben daarvoor mogelijkheden.

 • Persoonsgebonden budget

  Iemand kan met een persoonsgebonden budget niet-professionele mensen uit het eigen sociale netwerk betalen om zorg te geven. Dat kan dus ook de mantelzorger zijn.

  Lees verder

 • Renkum Voor Elkaar

  Renkum Voor Elkaar is als netwerkorganisatie het aanspreekpunt waar u terecht kunt voor activiteiten en diensten gericht op ontmoeting, jongerenwerk, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling.

  Lees verder

 • Respijtzorg

  Als mantelzorger bent u vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg.

  Lees verder

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben wij een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer.

  Lees verder