Renkum Voor Elkaar

Renkum Voor Elkaar is als netwerkorganisatie het aanspreekpunt waar u terecht kunt voor activiteiten en diensten gericht op ontmoeting, jongerenwerk, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling.

Binnen Renkum voor Elkaar werken meerdere sociaal werkers die u kunnen helpen en ondersteunen bij allerlei sociaal en maatschappelijke vragen en behoeftes.

Samen optrekken

Renkum Voor Elkaar is er ook voor vrijwilligersorganisaties en inwoners die zich met hun initiatieven inzetten om de Renkumse samenleving te versterken. In verschillende buurten en wijken zijn inwoners al actief om zelf zaken te organiseren en op te pakken. Is daarbij ondersteuning of advies nodig? Dan kan Renkum Voor Elkaar van betekenis zijn. Bijvoorbeeld door te adviseren bij een plan van aanpak of het tot stand brengen van verbindingen tussen organisaties.

Waar vindt u Renkum Voor Elkaar

Heeft u een vraag, idee of suggestie? Dan kunt u contact opnemen met Renkum Voor Elkaar op (088) 78 46 369 of via e-mail info@renkumvoorelkaar.nu. Meer informatie vindt u op de website www.renkumvoorelkaar.nu.