Mantelzorgurgentie

In de huisvestingsverordening is opgenomen dat wij een urgentieverklaring kunnen geven aan een woningzoekende die in de gemeente mantelzorg geeft of ontvangt.

Om in aanmerking te komen voor mantelzorgurgentie gelden de volgende criteria:

  • Er is sprake van dagelijkse zorg (7 dagen per week) van minimaal 3 uur per dag. Het gaat hier om thuis geboden zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, verzorging en/of verpleging en individuele begeleiding. Het aandeel mantelzorg in deze zorg is hierbij minimaal 10 uur per week.
  • Er is sprake van langdurige ondersteuning met de verwachting dat de zorgrelatie minimaal 1 jaar in stand blijft.
  • De reisafstand tussen de woningen van mantelzorggever en mantelzorgontvanger is meer dan 5 kilometer en wordt na verhuizing minder dan 5 kilometer, gemeten volgens de kortst mogelijke route via Google maps.
  • Het inkomen van het huishouden van de aanvrager is niet hoger dan de door de rijksoverheid vastgestelde inkomensnorm voor sociale huurwoningen.

Aanvragen

Vul het formulier 'Aanvraag Mantelzorgurgentie' (pdf, 96 kB) in en stuur het per post naar Gemeente Renkum, Sociaal Team, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar sociaalteam@renkum.nl. Alleen aanvragen via het formulier nemen wij in behandeling.

Na toetsing van de voorwaarden ontvangt u van ons schriftelijk een besluit. Als een mantelzorgurgentie wordt toegewezen, zoekt u zelf een woning via de website www.entree.nu.

Meer informatie

Voor meer informatie over de mantelzorgurgentie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.