Gladheidsbestrijding: feiten en fabels

Als het vriest of sneeuwt krijgen we regelmatig vragen over de gladheidsbestijding in onze gemeente. Wat is waar en wat is onwaar over de gladheidsbestrijding?

Strooizout werkt altijd

Niet waar. Het wegenzout dat wij gebruiken (natrium chloride), zorgt ervoor dat het vriespunt van de sneeuw verlaagt. Wegenzout werkt tot ongeveer -6 graden Celsius.

ACV strooit ook als het niet vriest

Waar. Als gladheid wordt verwacht kan ACV ervoor kiezen om de avond daarvoor de wegen alvast te strooien. Het strooizout kleeft dan aan het wegdek. Dit wegdek wordt niet glad als het daarna nog gaat vriezen.

Niet alle wegen en fietspaden worden gestrooid

Waar. We strooien alleen hoofdwegen, busroutes en diverse fietspaden. Binnen de bebouwde kom hoeft u in principe nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. Buiten de bebouwde kom kijken we naar een redelijke afstand.

ACV strooit dag en nacht

Waar. ACV begint met strooien als ze een bericht over gladheid krijgen van MeteoGroup. Ze strooien zowel overdag als ’s nachts.

Als ACV tijdens of na de sneeuwval strooit, verdwijnt de sneeuw snel

Niet waar. Nadat er gestrooid is, moet er eerst verkeer over de sneeuw heen rijden. Anders mengen de zoutkorrels zich onvoldoende met de sneeuw. Hierdoor verdwijnt de sneeuw slechts gedeeltelijk.

Strooizout is onbeperkt beschikbaar

Niet waar. De zoutfabrieken produceren veel zout. Ongeveer 5% daar van maken de fabrieken geschikt om als dooimiddel te gebruiken. Gemeente Ede heeft samen met Renkum, Wageningen en Veenendaal een startvoorraad beschikbaar van 4700 ton zout.

Als sneeuw is vastgevroren op de weg, is die moeilijk weg te krijgen

Waar. Vastgevroren sneeuw of ijs laat zich moeilijk verwijderen. Bij sneeuwval wil ACV zo snel mogelijk zout strooien om vastvriezen te voorkomen.