Waarde bepaling horecagebouwen en bedrijfspanden

Horecagebouwen

Voor het begin van de coronacrisis (belastingjaar 2020 en eerder) bepaalden we de waarde van horecagebouwen met marktinformatie. Met deze marktinformatie maakten we taxatiemodellen. Een taxatiemodel bevat informatie om de waarde van een gebouw te bepalen. 

Tijdens de coronacrisis (belastingjaar 2021) gebruikten we voor het bepalen van de waarde marktinformatie vanaf 1 januari 2020. Als mensen het niet eens zijn met de bepaling van de waarde kunnen zij bezwaar maken. In dat geval kijken we voor het bepalen van de waarde niet naar de situatie van dit moment. In plaats daarvan gebruiken we de situatie zoals die was op precies 1 januari 2020 (de toestandspeildatum). Op die manier houden we rekening met de gevolgen van de coronacrisis op de waardering (dat is het bepalen van de waarde) van horecagebouwen. 

Nieuw taxatiemodel horecagebouwen

Voor het belastingjaar 2022 maken we een nieuw taxatiemodel. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van marktinformatie uit 2021 en 2020. We verwachten dat hiervoor niet automatisch voldoende marktinformatie beschikbaar is. Daarom gebruiken we voor horecagebouwen een aanpassing van 5% voor het bepalen van de waarde volgens het taxatiemodel. Dit geldt alleen voor het gedeelde van het gebouw dat geen woning is. Hiermee volgen we de speciale regel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Veel gemeenten werken op deze manier. 

Invloed coronacrisie op waarde andere gebouwen

Bedrijfsgebouwen

We merken nog niet dat de coronacrisis invloed heeft op de waarde van andere bedrijfsgebouwen bijvoorbeeld loodsen, kantoren en landbouwgebouwen zoals boerderijen. Voor de waardebepaling gebruiken we hiervoor daarom vanaf 1 januari 2021 het normale marktniveau.

Incourante gebouwen

Voor de waardebepaling van incourante gebouwen (gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen) kijken we niet naar de situatie van de economie, maar naar wat het zou kosten om zo’n gebouw nu opnieuw te bouwen. Dit is de de gecorrigeerde vervangingswaarde. De coronacrisis heeft namelijk weinig invloed op de waarde van dit soort gebouwen.

Winkels

Het marktniveau van winkels daalt al een aantal jaar. Tijdens de coronacrisis is deze daling nog sterker.  Dit zien we terug in lagere huurprijzen en lagere kapitalisatiefactoren. Dit is het bedrag van de huur gedeeld door de aankoopprijs van het pand. We hebben in verhouding veel marktinformatie over winkels. Hierdoor kunnen we met de waardering (dit is het bepalen van de waarde van een winkel) aansluiten op het marktniveau dat geldt vanaf 1 januari 2021.