Waarde bepaling horecagebouwen en bedrijfspanden

Horecagebouwen

In de belastingjaren 2021 en 2022 heeft corona invloed gehad op de waardering van niet-woningen. Voor belastingjaar 2023 kijken we naar de toestandspeildatum van 1 januari 2023. Op dat moment zijn er geen beperkende factoren van corona meer aanwezig. Mogelijke effecten van corona van afgelopen jaren zit verdisconteerd in de huidige huurprijzen.    

Invloed coronacrisie op waarde andere gebouwen

Bedrijfsgebouwen

We merken nog niet dat de coronacrisis invloed heeft op de waarde van andere bedrijfsgebouwen bijvoorbeeld loodsen, kantoren en landbouwgebouwen zoals boerderijen. Voor de waardebepaling gebruiken we hiervoor daarom vanaf 1 januari 2022 het normale marktniveau.

Incourante gebouwen

Voor de waardebepaling van incourante gebouwen (gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen) kijken we niet naar de situatie van de economie, maar naar wat het zou kosten om zo’n gebouw nu opnieuw te bouwen. Dit is de gecorrigeerde vervangingswaarde. De coronacrisis heeft namelijk weinig invloed op de waarde van dit soort gebouwen.

Winkels

Het marktniveau van winkels daalt al een aantal jaar. Tijdens de coronacrisis is deze daling nog sterker.  Dit zien we terug in lagere huurprijzen en lagere kapitalisatiefactoren. Dit is het bedrag van de huur gedeeld door de aankoopprijs van het pand. We hebben in verhouding veel marktinformatie over winkels. Hierdoor kunnen we met de waardering (dit is het bepalen van de waarde van een winkel) aansluiten op het marktniveau dat geldt vanaf 1 januari 2022.