Kinder- en jongerenlintjes

Wij zijn apetrots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of iets doen voor een goed doel. Kinderen en jongeren die iets betekenen voor hun medemens, in welke vorm dan ook. Veel kinderen en jongeren doen goede dingen, maar vaak valt dat niet eens op. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in de schijnwerpers staan. En daarom verdienen zij een lintje!

Vandaar dat de burgemeester elk jaar kinder- en jongerenlintjes uitreikt aan kinderen en jongeren uit onze gemeente die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Iemand nomineren voor kinderlintje

De kinderlintjes 2023 zijn in november 2023 uitgereikt. Rond eind september 2024 kunt u iemand voordragen voor de kinderlintjes 2024. 

Wat gebeurt er met de nominaties?

Een commissie buigt zich over de nominaties. In de commissie zitten de burgemeester en de kinderburgemeester, een raadslid en een lid van de jongerenraad. De commissie laat zo snel mogelijk weten of het lintje ook daadwerkelijk wordt uitgereikt aan hem of haar. Dan krijgt u meer informatie over hoe het verder in zijn werk gaat.

In 2020 zijn lintjes voor het eerst uitgereikt. Het is een initiatief van de 1e kinderburgemeester van onze gemeente, Remi Bakker.