Kinderburgemeester

De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen in de gemeente en is hun aanspreekpunt.

  • Kinderburgemeester Simon van Hoving

    Simon van Hoving (10 jaar) is onze kinderburgemeester 2023-2024. Hij vertegenwoordigt alle basisschoolleerlingen in de gemeente.

  • Kinder- en jongerenlintjes

    De gemeente Renkum is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen. Elk jaar reikt de burgemeester lintjes uit aan kinderen en jongeren uit onze gemeente die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.