64 woningen aan de Bram Streeflandweg in Renkum

Het plan met de naam ‘Bosplaats Jac. P. Thijsse’ van projectontwikkelaar CRA Vastgoed heeft de tender gewonnen voor de woningbouw aan de Bram Streeflandweg in Renkum. Beter bekend als de Scholenstrip. De projectontwikkelaar wil in totaal 64 woningen bouwen met veel aandacht voor groen en biodiversiteit.

Appartementen en woningen

Er komen appartementen in gebouwen van maximaal 3 verdiepingen hoog, naast woningen met tuin. Ruim 80% van de woningen, 54 om precies te zijn, valt onder de betaalbaarheidsgrens van € 390.000,-. Ruim 30% van de woningen (ongeveer 20) wordt een sociale huurwoning.

Omgeving goed betrokken

Wethouder Daniëlle van Bentem is blij met de uitkomst: "We wilden echt samen met de buurt de voorwaarden en kaders bepalen, zodat iedereen achter dit project kan staan. Dat is gelukt! Onze ambities en die van de omwonenden waren groot. Daar is in dit plan op een goede manier een invulling aan gegeven voor deze plek."

Wij hebben samen met omwonenden de kaders voor de ontwikkeling van de woonomgeving opgesteld. De ontwikkelaars hebben hun plannen gebaseerd op deze kaders, maar waren verder vrij om het plan een eigen invulling te geven. 

Hoogwaardige plannen

Een afvaardiging van de omwonenden keek ook mee naar de ingediende plannen. Onafhankelijk van de beoordelingscommissie van de gemeente keken zij naar het ontwerp, de aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid, het type woningen, betaalbaarheid en participatie over de buitenruimte. Alle beoordeelde plannen waren van goede kwaliteit. De beoordelingscommissie van de gemeente en de omwonenden waren onder de indruk. Het plan van CRA Vastgoed is uiteindelijk gekozen omdat het voldoet aan de gestelde kaders, hoge ambities heeft voor de betaalbaarheid, duurzaamheid en biodiversiteit van de woonomgeving, in combinatie met een goed financieel bod. 

Vervolgstappen

CRA Vastgoed en de gemeente tekenen binnenkort de samenwerkingsovereenkomst, voordat CRA de plannen verder uitwerkt. Ook daarbij betrekken ze omwonenden. Wij bereiden intussen de sloop van de bestaande bebouwing voor, die in het najaar 2024 kan starten. Materialen die vrijkomen bij de sloop, worden hergebruikt in de bouw van de woningen en de inrichting van het terrein. Als alles goed gaat, start de bouw eind 2025.

Volg de plannen via de pagina www.renkum.nl/bramstreeflandweg op deze website.