Scholenstrip Bram Streeflandweg in Renkum

Tussen de Bram Streeflandweg en het Schutterspad in Renkum liggen in een groene omgeving 2 oude schoolgebouwen, de Jac. P. Thijsse en de Vita Vera, en een oude gymzaal. Dit gebied gaan wij herontwikkelen. Het project zit in fase 2: bestemmingsplanfase.

3

Huidige fase: bestemmingsplanfase

In deze fase wordt een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp en beroep instellen tegen de vaststelling.

Lees meer over fase 2: bestemmingsplanfase.

Het plan

Het plan is om de 2 oude schoolgebouwen en de oude gymzaal te slopen en er woningen te bouwen. Er zijn nog geen definitieve plannen. Samen met buurtbewoners stellen wij voor deze locatie randvoorwaarden op. Het gebied wordt ook wel de scholenstrip aan de Bram Streeflandweg genoemd.

De oude gebouwen staan al enkele jaren leeg. Delen worden gebruikt voor tijdelijk wonen of opslag. De scholen en het omliggende gebied zijn van de gemeente Renkum. Wij vinden het gebied een goede locatie om woningen te bouwen. Begin 2022 zijn wij gestart met het maken van plannen voor deze locatie.

Locatie

Kaart van locatie Scholenstrip Bram Streeflandweg.

Wat gaat er gebeuren? 

Het plan is om de oude schoolgebouwen te slopen en er woningen te bouwen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, op basis van de randvoorwaarden die zijn voortgekomen uit de bewonersparticipatie en vervolgens zijn vastgesteld door de gemeenteraad in september 2023. Meer informatie over deze kaders vindt u in het raadsvoorstel dat hoort bij dit besluit op de website van de gemeenteraad . Wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld zal dit worden gepubliceerd.

De volgende stap is de selectie van een marktpartij om een ontwerp voor deze locatie uit te werken. Als alles volgens planning verloopt, start in 2025 de bouw van de woningen.