Natuurbegraven in Oosterbeek en Renkum

Een natuurbegraafplaats is een (aangelegd) natuurgebied waar ook begraven mag worden. De graven gaan altijd op in de natuur. In Oosterbeek leggen wij een zelfstandige natuurbegraafplaats aan. In Renkum maken we een kwart van de bestaande begraafplaats Harten geschikt voor natuurbegraven. We hopen half juni 2024 beide delen te kunnen openen en in gebruik te nemen.

Boschveld in Oosterbeek

Aan de Limburg van Stirumweg komt begraafplaats Boschveld. Boschveld komt tussen de bestaande begraafplaatsen Noord en Zuid in. Boschveld krijgt een mooie, open uitstraling. Er zijn straks veel bomen, planten en wilde bloemen. 

Wat nu een akker is, wordt een bloemenweide met plek voor 700 graven. De begraafplaats krijgt een eigen hoofdingang. De paden sluiten aan op de paden van het aangrenzende landgoed. We planten nog meer bomen en struiken in de strook tussen Boschveld en begraafplaats Zuid. In die bosstrook kunnen straks urnen begraven worden.

Harten in Renkum

Aan de Hartenseweg ligt begraafplaats Harten. We maken ongeveer een kwart van de begraafplaats klaar voor natuurbegraven. Dat is het stuk dat grenst aan het Renkums Beekdal. In het natuurgedeelte kunnen mensen straks bloemrijk begraven worden (naast het Beekdal) of in een boomgraf gelegd worden (grenzend aan het bos).

Houten schijven in plaats van grafstenen

Voor natuurbegraven gelden andere voorwaarden. Zo zijn er geen grafstenen of grafmonumenten mogelijk. De graven markeren we met houten schijven. De looptijd van de graven is 100 jaar. Na deze periode is het mogelijk om te verlengen of afstand ervan te doen. Wij geven graven niet voor onbepaalde tijd uit, om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor deze vorm van begraven. Urnengraven geven wij wel voor onbepaalde tijd uit. De urnen zijn namelijk afbreekbaar en nemen ondergronds geen ruimte in. 

Reserveren is mogelijk

Net als bij normale begraafplaatsen kunt u plaatsen vooraf reserveren. In een natuurgraf kunnen maximaal 3 mensen in een kist begraven worden. Daarnaast kunnen er maximaal 6 urnen worden bijgezet. 

Meer informatie

Kijk op www.renkum.nl/begraafplaatsen