Publicatie Selectieleidraad zonnevelden

Op 7 november 2023 stelde het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Renkum de Selectieleidraad zonnevelden vast. Hiermee startte het proces voor het aanleggen van een zonneveld in de gemeente. Afgelopen donderdag 7 december 2023 is de Selectieleidraad zonnevelden gepubliceerd op TenderNed.

Met de publicatie nodigt de gemeente Renkum initiatiefnemers uit om hun plannen voor een zonneveld binnen onze gemeente in te dienen. Initiatiefnemers kunnen hun plannen indienen tot en met 25 januari 2024.

Omgevingsvergunning

In februari 2024 worden de ingediende plannen beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van de voorwaarden en wensen die zijn beschreven in de Selectieleidraad zonnevelden. Uiteindelijk worden 1 of meer plannen uitgekozen waaraan wij medewerking verlenen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De vergunning wordt gegeven voor maximaal 25 jaar. 

Voordat een omgevingsvergunning wordt gegeven, gaat de initiatiefnemer nog met bewoners in gesprek over hoe het zonneveld eruit moet komen te zien. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van volgend jaar. Deze informatie neemt de initiatiefnemer mee bij het ontwerp van het definitieve plan.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk op www.renkum.nl/zonneveld voor meer informatie. U kunt zich aanmelden voor de online nieuwsbrief.