’t Klooster in Renkum opnieuw in de verkoop

‘t Klooster in Renkum gaat opnieuw in de verkoop. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 26 maart 2024. Het huidige verkoopproces, waarbij nog 1 ontwikkelaar betrokken was, wordt beëindigd.

Strikte regels

De reden hiervoor is het zogenaamde Didam-arrest van de Hoge Raad uit 2021, dat onder andere gaat over het verkopen en verhuren van gemeentelijk vastgoed. Wethouder Daniëlle van Bentem hierover: “Er zijn strikte regels als je als gemeente grond wil verkopen. Een aantal jaar geleden gebeurde dat vaak onderhands, dat was destijds heel gebruikelijk. Zo ook met het perceel ’t Klooster. In het gekozen verkoopproces van 2018 waren de biedingen onvoldoende. Er is daarom in 2019 gekozen om door te gaan met 2 inschrijvende partijen. Daarbij zijn wel de randvoorwaarden aangepast zodat beide 2 partijen een goede bieding konden doen. Op deze manier werken kan anno 2024 niet meer. Het proces vraagt tegenwoordig, mede door het Didam-arrest, om een transparantere handelswijze. Daarom beginnen we opnieuw.” 

Voorgeschiedenis 

’t Klooster aan de Utrechtseweg 131 in Renkum is eigendom van de gemeente. Een paar jaar geleden besloot de gemeente om gronden en gebouwen te verkopen die niet meer nodig zijn voor de gemeentelijke dienstverlening. ’t Klooster is 1 van die locaties. Sinds 2018 probeert de gemeente de locatie te verkopen.  

Juridisch advies 

Het verkoopproces in 2019 heeft uiteindelijk wel geresulteerd in een winnend plan. De gemeente heeft echter de locatie tot op heden om verschillende redenen niet verkocht. In 2022 heeft de gemeente het project ’t Klooster weer opgestart. Andere ontwikkelaars, maar ook de politiek, stelden vragen over het gelopen proces uit 2019. Daarom won het huidige college juridisch advies in. Op basis van dit advies is er voor gekozen het huidige proces te beëindigen en een nieuw verkoopproces te starten.  

Hoe nu verder? 

De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek over de beëindiging van het huidige verkoopproces, zoals dat was opgestart in 2019. Parallel daaraan starten de voorbereidingen voor het nieuwe verkoopproces. Wethouder Van Bentem merkt daarbij op: “Dit is wel weer een kans om echt opnieuw te beginnen. We willen ook hier juist samen met de directe omgeving de kaders voor deze locatie stellen. Kaders die uiteraard passen binnen ons gemeentelijk beleid.”  

De voorbereiding op en de besluitvorming over het nieuwe verkoopproces kosten tijd. De verwachting is dat in 2025 de nieuwe randvoorwaarden voor deze locatie worden vastgesteld. Wanneer het nieuwe verkoopproces voor de locatie opnieuw start, is op dit moment nog niet bekend.