Gebiedsvisie voor het Pro Persona-terrein in Wolfheze

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het Pro Persona-terrein ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. In de gebiedsvisie staan de uitgangspunten voor de herontwikkeling. Pro Persona heeft deze gebiedsvisie opgesteld, passend binnen de eerder vastgestelde dorpsvisie. De gemeenteraad besluit er in mei 2024 over. 

Gebiedsvisie terrein Pro Persona

De gebiedsvisie is tot stand gekomen in een intensief participatieproject met onder andere inwoners, de klankbordgroep en de gemeente. De gebiedsvisie heeft 4 hoofdlijnen: landschap, zorg, wonen en voorzieningen.

  • Landschap: het landschap is drager van het plan. De visie benadrukt het belang van het landschap als fundament. Behoud en versterking van de natuur staan centraal. 
  • Zorg: Pro Persona ontwikkelt samen met haar zorgpartners nieuw woonzorgvastgoed voor cliënten. 
  • Wonen: er komen 400 tot 450 nieuwe woningen in het gebied. Volgens het beleid van de gemeente wordt daar vooral in het betaalbare segment gebouwd.
  • Voorzieningen: er komen maatschappelijke voorzieningen die het bestaande dorp verbinden met het toekomstige Park Wolfheze (zoals het Pro Persona-terrein straks zal heten)  

Vervolg 

De gebiedsvisie staat op de agenda voor de raadsvergadering van mei 2024. Als de gemeenteraad akkoord gaat en ook de besluitvorming bij Pro Persona positief verloopt, zet Pro Persona daarna de verkoop van een deel van het terrein in gang. De marktpartij die het terrein koopt en de verdere ontwikkeling op zich neemt, zal binnen de kaders van de gebiedsvisie met een vervolgplan komen. Ook in die fase is het belangrijk dat inwoners en andere belanghebbende betrokken worden. 

‘Cruciale stap’ 

Wethouder Danielle van Bentem benadrukt het belang van deze ontwikkeling. “Dat deze gebiedsvisie nu naar de raad kan, dat is echt een cruciale stap. We zijn blij met wat we hier voor ons hebben liggen en hoe we het met elkaar hebben aangepakt. We kijken uit naar de verdere uitwerking van deze visie in samenwerking met alle betrokken partijen.” De gebiedsvisie kunt u lezen op de website www.onswolfheze.nl.