Evenementenvergunning

Voortgang: 0%.

Algemene informatie

Wilt u een evenement organiseren, dan is het raadzaam eerst vooroverleg te hebben met de vergunningverleners. Een evenementenvergunning vraagt u daarna digitaal aan. Dit doet u uiterlijk 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. 

Invullen digitaal formulier

In de bovenbalk ziet u een voortgangsbalkje staan met procenten. Deze geeft aan hoe ver u bent met het invullen van het formulier.

Om door het formulier te navigeren gebruik hiervoor de knoppen vorige pagina en volgende pagina die u vindt onderaan het formulier. Gebruik dus niet de pijltjes van de webbrowser bovenaan want dan beëindigt u het formulier en bent u de reeds ingevulde informatie kwijt.

U kunt het formulier tussentijds niet opslaan. Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier een beperkte tijd open laten staan. Als er 15 minuten geen activiteit plaatsvindt in het formulier, wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. U moet dan de gegevens opnieuw invoeren. Het is daarom verstandig om alle informatie die u moet invoeren, van te voren op te zoeken. Hieronder leest u welke informatie dat is.

Benodigde informatie

Deze bijlagen moet u digitaal meesturen met dit formulier (indien van toepassing):

 1. Plattegrond van het evenemententerrein en/of -gebouw op schaal met alle objecten en voorzieningen
 2. Plattegrond met de inrichting van objecten (tent, overkapping etc.)
 3. Constructieve gegevens objecten
 4. Veiligheidsplan (voor grote evenementen) of draaiboek met veiligheidsparagraaf (voor kleine evenementen)
 5. Verkeersplan en/of routes
 6. Coronaplan (zolang coronamaatregelen bij evenementen vereist zijn)
 7. Stoelenplan
 8. Geluidsplan
 9. Duurzaamheidsplan
 10. Kopie diploma SVH van alle leidinggevenden (als er alcoholhoudende drank verstrekt wordt)
 11. Ingescande / gefotografeerde handtekening

Bovenstaande bijlagen kunt u direct met de aanvraag digitaal meesturen, of tegelijk mailen naar vergunningen@renkum.nl onder vermelding van de naam van het evenement. Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.

Leges

Voor het aanvragen van deze vergunning bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges vindt u op de website onder 'evenement organiseren'.

Organisaties die voldoen aan de volgende 3 kenmerken, zijn vrijgesteld van leges: 

 • de organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, en
 • organiseert activiteiten gericht op de inwoners van de gemeente Renkum, en
 • heeft vrijwilligers in het bestuur.