Seksbedrijf, exploitatievergunning

Wilt u een seksbedrijf, zoals een seksclub, escortbedrijf of prostitutiebedrijf exploiteren? Dan moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.

Voorwaarden

U moet als exploitant van een seksbedrijf een exploitatievergunning aanvragen bij:

 • de vestiging van een nieuw bedrijf;
 • de overname van een bestaand bedrijf.

Daarnaast doen we bij een vergunningaanvraag een uitgebreide screening in het kader van de Wet BIBOB. Daarmee beoordelen we de integriteit van uw onderneming en de personen die daarbij betrokken zijn.

Inrichting

De inrichting moet aan verschillende voorschriften voldoen. Dit betreft onder meer:

 • de voorwaarden uit het bestemmingsplan;
 • een omgevingsvergunning in het kader van de eventuele (ver)bouw en brandveiligheid;
 • eventueel een drank- en horecavergunning;
 • eventueel een aanwezigheidsvergunning voor te plaatsen kansspelautomaten.

Nieuwe leidinggevenden

(Nieuwe) leidinggevenden moeten op de vergunning worden bijgeschreven. De gemeente kan weigeren de vergunning te verlenen in onderstaande gevallen:

 • als de exploitant en/of de beheerder niet aan de gestelde eisen voor zedelijk gedrag voldoen;
 • als er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen illegaal werkzaam zijn en/of en strafblad hebben;
 • ter voorkoming van overlast;
 • in het belang van de gezondheid of zedelijkheid;
 • in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee;
 • indien uit BIBOB-onderzoek naar voren is gekomen dat de aangevraagde vergunning zal worden misbruikt om strafbare feiten te plegen of financiële voordelen uit strafbare feiten te halen.

Vergunning weigeren

De gemeente kan weigeren de exploitatievergunning te verlenen wanneer sprake is van de onderstaande gevallen:

 • De exploitant en/of de beheerder voldoen niet aan de gestelde eisen voor zedelijk gedrag.
 • Er zijn aanwijzingen dat in het bedrijf personen illegaal werkzaam zijn, een strafblad hebben of minderjarig zijn.
 • De vestiging van het bedrijf is in strijd met het bestemmingsplan.
 • Het maximumstelsel ten aanzien van prostitutiebedrijven is bereikt.
 • De exploitant voldoet niet aan andere relevante voorwaarden uit de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • De openbare orde wordt verstoord.
 • De gezondheid en/of arbeidsomstandigheden van de prostituee zijn niet beschermd.