Kopen of adopteren groenstrook

Wij krijgen regelmatig verzoeken tot kopen, huren of adopteren van stroken restgroen. Dit zijn stukjes openbaar groen die inwoners aan hun tuin willen toevoegen of willen beheren.

Kopen groenstrook

Door een tekort aan medewerkers hebben we besloten om tot eind 2023 verzoeken voor het kopen of huren van restgroen niet in behandeling te nemen. 

Adopteren groenstrook 

Het adopteren van een stuk openbare ruimte moedigen wij aan! Uw aandacht levert een resultaat op wat ons zelf misschien niet zou lukken. Bij adoptie blijft het stuk van de gemeente, maar u neemt het beheer over. Soms gaat dit om een groenvak, soms om een stoep die niet meer wordt gebruikt. De tegels halen wij eruit zodat het stuk ingezaaid of beplant kan worden. 

Voorwaarden adopteren groenstrook

 • De buren staan achter uw plan en ontwerp en u heeft minstens 1 persoon die u kan helpen.  
 • Het te adopteren groenvak ligt niet in de hoofdgroenstructuur (zie het Groenstructuurplan).
 • Het groenvak wordt natuurvriendelijker of aantrekkelijker. 
 • Het groenvak blijft toegankelijk voor anderen. 
 • U gebruikt geen chemische middelen of azijn. 
 • U let op kabels, leidingen en boomwortels (graaf nooit dieper dan 60 cm).
 • U overlegt altijd met ons over het plaatsen van objecten. 
 • U denkt aan uw en andermans veiligheid als u aan het werk bent. 
 • Wij blijven eigenaar van de grond en heeft het recht het weer over te nemen. 
 • Wij geven geen gereedschap in bruikleen.
 • Wij en ook nutsbedrijven moeten werkzaamheden altijd kunnen uitvoeren. 

Aanvragen

Wilt u een groenstrook of een stoep adopteren? Stuur een bericht naar e-mail info@renkum.nl met de volgende informatie:

 • geef duidelijk aan om welk stuk het gaat, bijvoorbeeld door screenshots van Google Maps bij te voegen.
 • stuur een plan en ontwerp mee. Dit kan een tekst zijn met een kaartje of een tekening.
 • geef aan wat u van ons nodig heeft en met wie dit gaat aanpakken.