Strooikist

In de gemeente staan ongeveer 60 strooikisten. Er worden geen nieuwe kisten meer bijgeplaatst.

In overleg met ons kunt u zelf een zoutbak of strooikist aanschaffen die dan ieder jaar aan het begin van het winterseizoen 1 keer door de gemeente wordt gevuld.

Voorwaarden

Voor het 1 keer vullen door de gemeente van een eigen strooikist gelden een aantal voorwaarden.

  • De strooikist staat in de openbare ruimte op een met ons afgesproken plek en is toegankelijk voor buurtgenoten.
  • De kist staat buiten de strooiroute.
  • De kist komt op een hellend terrein te staan in een buurt of straat met overwegend senioren.
  • Er is namens de buurt een contactpersoon verantwoordelijk voor de strooikist.
  • Een eigen robuuste kist heeft een inhoud van minimaal 80 liter.

Algemene informatie

  • Ieder jaar ontvangt de contactpersoon rond oktober een brief met informatie over de gang van zaken.
  • Als er geen contactpersoon is voor een gemeentelijke kist, dan halen wij de strooikist weg.
  • Als er geen contactpersoon voor de ´eigen´ kist is, dan vullen wij deze strooikist niet.
  • Wij halen de gemeentelijke strooikisten niet op na de winter. Het is aan de contactpersoon om ervoor te kiezen de bak in de zomer weg te halen om vandalisme te voorkomen.