Overdal in Oosterbeek

Het verzorgingshuis op de locatie ‘Overdal’, Lebretweg 2 in Oosterbeek, is in 2023 gesloopt door eigenaar Vilente. Er worden voor de korte termijn tijdelijke woningen geplaatst door de gemeente. Daarnaast werkt Vivare aan een plan om ook tijdelijke huurwoningen te plaatsen. Vilente werkt aan een plan voor de lange termijn. Het plan zit in fase 4: vergunningenfase.

5

Huidige fase: vergunningenfase

In deze fase vraagt de initiatiefnemer de vergunningen aan.

Nu het bestemmingsplan definitief is vastgesteld vraagt de projectontwikkelaar de vergunningen aan. Lees meer over fase 4: vergunningenfase.

Wij huren voor 5 jaar het Overdal-terrein van Vilente. Er komen tijdelijke woningen. In 44 woningen vangen wij Oekraïense vluchtelingen op. Woningcorporatie Vivare maakt plannen om 10 tijdelijke flexwoningen te bouwen. Deze woningen verhuurt Vivare aan starters, statushouders en spoedzoekers. 

Plannen Vilente 

Na 5 jaar start Vilente met de ontwikkeling van een mooie eigentijdse locatie voor wonen met ondersteuning en zorg voor ouderen. Op dit moment (2024) onderzoekt Vilente hoe de locatie er uit kan gaan zien. De plannen worden afgestemd met het project Centrum Oosterbeek

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond van de locatie van Overdal.