Uitkeringsfraude

Uitkeringen moeten terecht komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom worden overtredingen van de uitkeringsregels streng bestraft. Houdt u zich niet aan de regels, dan fraudeert u. Ook als dat niet bewust gebeurt. Dus zorg dat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Voorkom fraude, geef wijzigingen door

Misschien zijn de regels niet altijd duidelijk voor u. Misschien denkt u zonder toestemming een opleiding te kunnen volgen of in het buitenland te verblijven, op proef samen te kunnen wonen of (gratis) op de kinderen van uw buurvrouw te kunnen passen. Dat is niet zo. U moet wijzigingen altijd doorgeven op het bericht van wijziging! Ook al denkt u dat ze geen gevolgen hebben voor het recht op uitkering.

Neem bij twijfel altijd contact op met het Sociaal Team. Als iets verandert in uw persoonlijke en/of financiële situatie moet u dit binnen 5 werkdagen aan ons door te geven op het formulier ‘bericht van wijziging’. Verblijf in het buitenland en/of buiten de gemeente Renkum? Laat het ons tenminste 2 weken van te voren weten.

Terugbetalen en boete

Bij fraude moet u de bijstand die u onterecht ontvangen heeft terugbetalen. Daarbij krijgt u een boete die even hoog is als de onterecht ontvangen uitkering. Bij fraude boven € 50.000,- wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en riskeert u een gevangenisstraf en een strafblad.

Fraude ontdekken

De gemeente controleert of u zich aan de regels houdt, bijvoorbeeld door:

  • bestanden te koppelen van de Belastingdienst, SVB, RDW, UWV, Kamer van Koophandel en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (detentie);
  • het voeren van gesprekken;
  • (onaangekondigd) op huisbezoek te komen;
  • (anonieme) tips van derden te onderzoeken.

Het koppelen van bestanden levert de gemeente veel informatie op. Wijken de gegevens af van wat u wel of niet heeft opgegeven, dan is dit aanleiding om een onderzoek te starten.

Fraude melden

Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden. Vermeld zoveel mogelijk concrete feiten, bijvoorbeeld (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, inkomsten, samenwonen partner of naam partner. Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij starten een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek communiceren we niet.