Buitengebied, (correctieve) herziening 2008 (buitengebied)

Kern: Buitengebied
IDN: bp0112bg
Datum vaststelling: 17-12-2008
Datum onherroepelijk: 25-11-2010

Beschrijving

Het bestemmingsplan 'Buitengebied, (correctieve) herziening 2008' betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' uit 2001. De (correctieve) herziening omvat de plandelen waaraan de provincie in 2001 goedkeuring heeft onthouden. Tevens zijn enkele nieuwe ontwikkelingen verwerkt, zoals bijvoorbeeld de golfbaan bij Renkum. Tot slot is een aantal fouten uit het oude plan hersteld.

De plankaart is gedeeltelijk herzien. De herziene delen zijn gekleurd aangegeven en omkaderd door een plangrens. De voorschriften zijn geheel herzien en gelden voor het gehele buitengebied, dus ook voor de delen waarvoor de plankaart niet is aangepast.

Planbestanden

Overzichtskaart kaartbladen plankaart bestemmingsplan Buitengebied 2008.