Wet Open Overheid (Woo)

Iedereen mag bij ons informatie vragen over wat de gemeente doet. Veel informatie is al openbaar. Er zijn 3 manieren om informatie op te vragen: een informatie verzoek, WOO verzoek en AVG verzoek.