Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) bepaalt dat informatie van de overheid zoveel mogelijk openbaar moet zijn. Als u informatie of documenten wilt opvragen die wij (nog) niet openbaar hebben gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen.

  • Informatieverzoek

    Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar.

  • Woo-verzoek

    We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via folders, persberichten, brieven en deze of andere websites. Als u meer wilt weten over ons beleid of de voorbereiding van de uitvoering van dat beleid, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.