Stand van zaken

Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de spooronderdoorgang in Wolfheze. De gelijkvloerse kruising over het spoor wordt vervangen door een onderdoorgang. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 – 2025 worden uitgevoerd.

Hierbij gaat de Wolfhezerweg onder het spoor door. Deze onderdoorgang is een gecombineerde onderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. De verwachting is dat de werkzaamheden in de periode 2024 – 2025 worden uitgevoerd. We werken nauw samen met ProRail en de provincie. In 2021 en 2022 werken ProRail en de gemeente samen aan de verdere planuitwerking. 

Beeldkwaliteit spooronderdoorgang

Voor het ontwerp van de onderdoorgang en de inpassing in de omgeving maken we een plan voor de beeldkwaliteit. In dit plan staat hoe we om willen gaan met de inrichting en gebruik van materialen voor de onderdoorgang en de omgeving. De eerste ideeën hiervoor zijn op 20 april 2022 tijdens de informatiemarkt gepresenteerd aan de bezoekers. Centraal staat “de bosachtige, dorpse sfeer naar het station en de omgeving halen”. De ideeën voor de materialen en beplanting sluiten hierop aan. Ook zijn mogelijke activiteiten en thema’s gepresenteerd. Op 20 april 2022 hebben bezoekers op deze ideeën gereageerd. We zijn blij met de positieve reacties, de tips en ideeën. We zijn nu bezig om het plan voor de beeldkwaliteit verder uit te werken. Dat willen we graag met u bespreken tijdens een volgende bijeenkomst

Ontwerpbestemmingsplan spooronderdoorgang

Vanaf woensdag 30 maart 2022 tot en met dinsdag 10 mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode hebben wij 2 reacties (zienswijzen) op het plan ontvangen. Ook in deze reacties zien we de zorgen over het verkeer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op dit moment zijn we bezig met de beantwoording van deze reacties en de voorbereiding voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover eind september 2022 een besluit. Na de vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan weer ter inzage gelegd. 

Wat volgt er?

  • Verwerken zienswijzen en zonodig aanpassen bestemmingsplan: mei, juni, juli 2022
  • Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad: woensdag 28 september 2022
  • Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage: najaar 2022
  • Uitwerken plan voor de periode tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: juni tot december 2022
  • Uitvoeren verkeersstudie: april tot september 2022
  • Informatiebijeenkomst over onder andere verkeer verkeer, tijdelijke situatie): najaar 2022
  • Op woensdag 15 juni was er een bijeenkomst over de beeldkwaliteit. Ga naar ‘informatiebijeenkomst 15 juni’ voor het impressieverslag.