Stand van zaken

De voorbereidingen voor de aanleg van de spooronderdoorgang in Wolfheze zijn in volle gang. De gelijkvloerse kruising over het spoor wordt vervangen door een onderdoorgang. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 – 2026 worden uitgevoerd.

Stikstof, financiën en planning

Door regels voor uitstoot van stikstof en de stijgende bouwkosten, kan het project in 2024 niet starten en zal de spooronderdoorgang eind 2025 nog niet klaar zijn. Er is meer voorbereidings- én uitvoeringstijd nodig om de plannen te kunnen uitvoeren. Ook gaan de gemeente, ProRail, de provincie en het ministerie in gesprek over de kosten en het tekort dat is ontstaan.

We betreuren dat we de bouw is uitgesteld. Momenteel kunnen we nog niet inschatten wanneer we wel kunnen starten met de werkzaamheden. Dat het langer duurt is geen fijn nieuws maar de tunnel komt er wat ons betreft wel! Dat betekent dat we de komende tijd ook gewoon verder werken aan de voorbereiding van het project. 

Bestemmingsplan spooronderdoorgang

Op 28 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Spooronderdoorgang Wolfheze vastgesteld. Op het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingediend. Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk.

Beeldkwaliteit en ontwerp spooronderdoorgang

Samen met betrokken bewoners is er gewerkt aan de beeldkwaliteit en het ontwerp van de spooronderdoorgang. Dit is uitgewerkt in het beeldkwaliteitsplan. Deze is op 26 juni 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan staan eisen voor het ontwerp, de bestrating, het materiaalgebruik, straatmeubilair, openbare verlichting en groen. Het beeldkwaliteitsplan is het kwaliteitskader en vormt een belangrijk onderdeel voor de aanbesteding. De aanbesteding is nu de volgende stap.