Informatiebijeenkomsten voor inwoners

Tijdens informatiebijeenkomsten informeren we omwonenden, vragen we om input voor oplossingen rondom het ontwerp en geven kunnen inwoners vragen stellen aan het projectteam. Op deze pagina staan alle bijeenkomsten tot oktober 2023.

Bomenwerkgroep 5 februari 2024

Maandag 5 februari 2024 is de bomenwerkgroep meegenomen in de bomenkap en de start van de compensatieopgave. Voor de spooronderdoorgang is het nodig om bomen te kappen. Er is daarom direct gestart met het compenseren van de gekapte bomen door in Wolfheze op verschillende plekken bomen te planten.

Inloopmoment 25 januari 2024

Donderdag 25 januari 2024 was er een inloopmoment voor het stellen van vragen in verband met de start van de werkzaamheden in februari 2024.

Inloopmoment 20 december 2023

Woensdag 20 december 2023 was er een inloopmoment voor het stellen van vragen in verband met de start van de werkzaamheden in februari 2024.

Bewonersbijeenkomst 11 december 2023

Maandag 11 december 2023 was er een bijeenkomst met de groep die ook betrokken was voor de beeldkwaliteit en het ontwerp. De groep is kreeg informatie over de stand van zaken, de risico’s en de planning van de spooronderdoorgang.

Bijeenkomst bomen 25 september 2023

Maandag 25 september 2023 is samen met een groep bewoners een rondwandeling door Wolfheze gemaakt. Daarbij zijn verschillende potentiële plekken voor te planten bomen geïdentificeerd. Ook is er gekeken naar een nieuwe locatie voor het plaatsen van een glas- en kledingcontainer.

Rondwandeling bomen 24 juli 2023

Maandag 24 juli 2024 is samen met een groep bewoners een rondwandeling door Wolfheze gemaakt. Daarbij zijn verschillende potentiële plekken voor te planten bomen geïdentificeerd.

Bijeenkomst bomen 5 juni 2023

Maandag 5 juni 2023 was er een bijeenkomst bomen naar aanleiding van de petitie tegen het kappen van bomen een bijeenkomst met de initiatiefnemers. Het projectteam heeft het project toegelicht en er is met verschillende experts en bewoners gekeken naar de bomen in Wolfheze.

Bijeenkomst beeldkwaliteit en ontwerp 30 mei 2023

Dinsdag 30 mei 2023 was er een bijeenkomst beeldkwaliteit en ontwerp. Bewoners zijn bijgepraat over het beeldkwaliteitsplan, het ontwerp en de vragen die bewoners op eerdere bijeenkomsten gesteld hebben.

Toelichting vrijwilligers buurtbus 23 maart 2023

Donderdag 23 maart 2023 was de algemene ledenvergadering van de buurtbus. Medewerkers van het projectteam hebben in een presentatie het project toegelicht en wat dit betekent voor de vrijwilligers van de buurtbus.

Informatiebijeenkomst 19 oktober 2022

Woensdag 19 oktober 2022 was er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners. Met informatieborden is de stand van zaken toegelicht. Er waren leden van het projectteam aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bijeenkomst beeldkwaliteit en ontwerp 21 september 2022

Woensdag 21 september 2022 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarin de beeldkwaliteit en het ontwerp van de nieuwe stationsomgeving centraal stond. Er is door het projectteam van de gemeente, ProRail en Movares terugkoppeling gegeven op de punten uit eerdere bijeenkomsten.

Bijeenkomst beeldkwaliteit en ontwerp 30 augustus 2022

Dinsdag 30 augustus 2023 zijn het ontwerp, het verkeersonderzoek, de bereikbaarheid van hulpdiensten en de tijdelijke situatie tijdens de werkzaamheden toegelicht. Met bewoners zijn deze punten besproken waar verschillende acties uit voorkwamen.

Bijeenkomst beeldkwaliteit en ontwerp 15 juni 2022

Dinsdag 15 juni 2023 was er een bijeenkomst over de beeldkwaliteit van de stationsomgeving plaatsgevonden. Daarbij is aandacht besteed aan het ontwerp, de verkeersstudie, de tijdelijk situatie en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ook de gesprekken met Pro Persona over de plannen voor de onderdoorgang zijn verder toegelicht.

Informatiebijeenkomst 20 april 2022

Woensdag 20 april 2022 is tijdens een informatiebijeenkomst meer verteld over het ontwerp bestemmingsplan, de planning en de 1e ideeën voor de inrichting en materialen van de onderdoorgang.

Informatiebijeenkomst 15 december 2021

Woensdag 15 december 2021 was er een online informatiebijeenkomst voor inwoners van Wolfheze. Er is een presentatie geven over de stand van zaken, de planning en is het ontwerp op dat moment, toegelicht. Enkele vragen zijn later schriftelijk beantwoord.

Inloopavond 18 februari 2019

18 februari 2019 was er een inloopavond. Bewoners zijn gevraagd om een vragenlijst in te vullen.