Verslagen bijeenkomsten over ontwerp en beeldkwaliteit

Op woensdag 30 augustus en 21 september 2022 waren er bijeenkomsten voor inwoners over de beeldkwaliteit spooronderdoorgang.

De besproken punten worden meegenomen bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan.

Bijeenkomst 30 augustus

In de bijeenkomst op 30 augustus 2022 stonden het ontwerp, het verkeersonderzoek, bereikbaarheid van hulpdiensten en de tijdelijke situatie tijdens de werkzaamheden centraal. De groep is positief over de wijze waarop zij worden betrokken. Het is zichtbaar dat met de input vanuit de bewoners wat wordt gedaan. 

Bijeenkomst 21 september

Tijdens de bijeenkomst van 21 september 2022 is een terugkoppeling gegeven over de stand van zaken van dezelfde aandachtspunten. Ook is verder gesproken over de beeldkwaliteit. Het centrale thema is ‘de bosachtige, dorpse sfeer naar het station halen’. De materialen, uitstraling en de ideeën die tijdens informatiemarkt op 15 juni 2022 naar voren kwam, zijn besproken. Natuurlijk kan niet alles. Zo moeten we rekening houden bij de keuze van materialen met de kosten en moet alles goed te onderhouden en te beheren zijn.

Vervolg

Op woensdag 19 oktober 2022 organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij we graag vertellen over de stand van zaken tot dat moment. Hier is iedereen welkom.