Informatiebijeenkomst woensdag 20 april 2022

Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 20 april 2022 is meer verteld over het ontwerpbestemmingsplan, de planning en over de eerste ideeën voor de inrichting en materialen van de onderdoorgang.

Dit gaat er gebeuren

De stappen voor 2022 - 2025.

2022 Ontwerp

 • Uitwerking van vandaag getoond basisontwerp tot een meer gedetailleerd inrichtingsontwerp 
 • •Uitwerking beeldkwaliteit onderdoorgang en omgeving 
 • Uitwerking plannen voor de tijdelijke situatie (aandachtspunt oa alternatieve routes voor alle verkeer)

2023 voorbereiding bouw

 • Verleggen kabels en leidingen
 • De aanbestedingsprocedure

2024/2025 uitvoering

 • Uitwerking ontwerp door de aannemer 
 • Start uitvoering 
 • Gedurende de uitvoering zijn er drie buitendienststellingen van het treinverkeer 
 • Eind 2025: ingebruikname spoorwegonderdoorgang

Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

 • Een beleidsstuk van de gemeente waarin vastgelegd wordt wat er met een gebied mag gebeuren.
 • Nodig om de spooronderdoorgang in Wolfheze aan te kunnen leggen.

Wat staat er in?

 • Een toelichting, waarin staat uitgelegd wat de gemeente met het gebied wil doen.
 • Een kaart waarop staat aangegeven wat de indeling van het gebied is.
 • De voorschriften van het plan; dit zijn de regels waar je je aan moet houden als je iets gaat bouwen of aanleggen.

Procedure

 • Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 30 maart 2022 tot en met 10 mei 2022 inzien, iedereen kan binnen die periode reageren op het ontwerpbestemmingsplan.
 • Daarna geven we een antwoord op de reacties en wordt het bestemmingsplan eventueel aangepast.
 • De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat gepland in september 2022.