De plannen

In Wolfheze verdwijnt de spoorwegovergang aan de Wolfhezerweg. Hiervoor in de plaats komt een onderdoorgang.

Deze onderdoorgang is voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. De voetgangerstunnel die er nu is, gaat weg.

Veiliger en betere doorstroming

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks veilig onder het spoor door. Straks hoef je niet meer te wachten voor de spoorbomen en ben je gemiddeld sneller aan de andere kant van het spoor. Dit geldt niet alleen voor het ‘normale’ verkeer, maar ook voor de hulpdiensten zoals de brandweer en ambulances. Met de extra treinen die we in de toekomst op het spoor verwachten, zouden de wachttijden zonder de onderdoorgang alleen maar langer worden.

Van 3 naar 2 sporen

Het meest noordelijke spoor en alle wissels gaan weg. Dit zorgt voor minder onderhoud en kans op storingen. Wolfheze wordt een station met twee zijperrons, in plaats van het huidige middenperron tussen de sporen in.

Voor iedereen toegankelijk

De route door de onderdoorgang en de toegang naar de perrons zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die zich minder goed kunnen verplaatsen. Er komt een hellingbaan en een lift voor bijvoorbeeld mensen met een rolstoel of een kinderwagen.

Interactieve kaart

Op deze kaart ziet u de plannen zijn voor de onderdoorgang, het station en het spoor in Wolfheze. De plannen zijn nog niet definitief. Via de kaart kunt u ook uw vragen, suggesties of zorgen delen met het projectteam.