Gezondheid in Renkum, resultaten gezondheidsmonitor 2020

Vrijdag 9 september 2022 heeft de GGD Gelderland-Midden het rapport 'Gezondheid in Renkum, resultaten gezondheidsmonitor 2020' aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden.

In dit rapport staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 in onze gemeente. Dit landelijke vragenlijstonderzoek gaat over verschillende onderwerpen die met gezondheid te maken hebben, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefstijl en woonomgeving. Door de overlast van papierfabriek SK Parenco heeft GGD in overleg met de gemeente extra vragenlijsten uitgezet in het dorp Renkum. Daardoor krijgen we beter zicht op de overlast in het gebied rond SK Parenco. In het rapport wordt ingegaan op de verschillen tussen de verschillende gebieden.

Blijven monitoren

Het is belangrijk om de gezondheid en hinder in Renkum te blijven monitoren. De intentie van de GGD en de gemeente Renkum is om dat bij de volgende afnamemomenten van de Monitor op vergelijkbare wijze te doen.