B&W besluitenlijst week 13 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 2 april 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Instemmen bovenregionale inkoop essentiële functies verblijf jeugd
  1. Besluiten de informatie ‘Geur in Renkum’ van de GGD op de website te plaatsen. 
  2. Besluiten een kettingbeding op te nemen in de SOK voor ontwikkelingen die op minder dan 1000m afstand liggen van Smurfit Kappa Parenco.
  3. Besluiten bijgaande informatiebrief aan de gemeenteraad te sturen.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Externe Dienstverlening Aanwijzing van mevrouw M. E. Middelhuis-Rietberg als ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) van de gemeente Renkum Mevrouw M. E. Middelhuis-Rietberg aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) van de gemeente Renkum volgens bijgaand Aanwijzingsbesluit Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Ruimtelijk Domein Wijzigingsbesluit regeling BVO DRAN toestemming raad De gemeenteraad vragen om toestemming tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Dienstverlening en Bedrijf Perspectiefbrief 2025 De Connectie
  1. Kennisnemen van de Perspectiefbrief 2025 van De Connectie.
  2. De Perspectiefbrief 2025 van De Connectie 2025 voorleggen aan de raad met begeleidende raadsbrief.
Conform besloten