Programma van eisen openbare ruimte

Voor al het werk in en aan de openbare ruimte in en op ons grondgebied werken wij met het Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum.

Het programma van eisen is opgesteld voor in- en externen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus, bij het ontwerpen, aanleggen en uitgeven van openbare ruimte in de gemeente Renkum. De informatie in het Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum is belangrijk vanaf een voorgenomen ontwikkeltraject tot en met de oplevering en de nazorg van een project. 

Doelen van het programma van eisen zijn:

  • zorgen voor eenheid en herkenbaarheid in de openbare ruimte;
  • aanleggen en onderhouden van kwalitatief goede openbare ruimte;
  • realiseren toekomstbestendige openbare ruimte;
  • realiseren van een leefbare en beheersbare openbare ruimte;
  • met het oog op de voorgaande punten kiezen voor gestandaardiseerd kleur- en materiaalgebruik;
  • zoveel mogelijk voorkomen van aanpassingen aan het ontwerp of de openbare ruimte tijdens of na uitvoering;
  • zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor de inwoners, de bedrijven en de gebruikers. 

Opvragen programma van eisen

Wij actualiseren regelmatig het Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum. De meest recente versie kunt u opvragen door een bericht te sturen naar e-mail pve@renkum.nl. Wij sturen dan een digitale versie (pdf) van het programma van eisen naar u toe. Alleen het programma van eisen dat u via ons ontvangt is van toepassing.