Gebiedsvisie 4 bedrijventerreinen

De4 bedrijventerreinen komen in aanmerking voor herstructurering. De gebiedsvisies geven in grote lijnen aan hoe de bedrijventerreinen er na herstructurering uit zouden kunnen zien. Na vaststelling wordt verder gewerkt aan een concrete invulling.