Renovatie gemeentehuis

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om tot renovatie over te gaan van het gemeentehuis in Oosterbeek. Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Met het gerenoveerde gemeentehuis ontstaat een toekomstbestendige, flexibele centrale huisvesting die past bij de organisatie en rekening houdt met het monumentale karakter van het gebouw.

Plan geactualiseerd

De afgelopen periode is naar aanleiding van het raadsbesluit van november 2023 gewerkt aan een geactualiseerd plan. Dit omdat het plan waar onder andere woningen en een bibliotheek in het gemeentehuis zouden komen niet haalbaar bleek.

De voorkeur van het college gaat uit naar renovatie waarbij niet alleen bouw- en installatietechnische zaken worden aangepakt maar ook geïnvesteerd wordt in een nieuwe werkomgeving. Hierbij komt ruimte vrij in het gemeentehuis die niet meer nodig is voor de gemeentelijke organisatie. 

De besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk plaats in de gemeenteraadsvergadering van april 2024. Als de gemeenteraad instemt, wordt een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg en het plan verder uitgewerkt.