Nareizende familieleden van statushouders in Fletcher Hotel Wolfheze

Vanaf maart 2024 vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) familieleden van mensen met een verblijfsvergunning op in het Fletcher Hotel Wolfheze. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat mogelijk gemaakt.

De opvang duurt zeker 1 jaar, met een mogelijke verlenging van nog een jaar. Er kunnen maximaal 140 mensen tegelijk in het hotel verblijven.

Een paar dagen in Fletcher Hotel Wolfheze

Als nareizende familieleden in Nederland aankomen, moeten ze zich melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar. Dat is sinds 6 maart 2023 zo afgesproken. De IND regelt hun papieren, vaak binnen een week. Daarna gaan ze naar hun familie of naar een andere opvangplek. In de paar dagen tussen aankomst en hun IND-afspraak is het COA verantwoordelijk voor opvang, begeleiding, zorg, vervoer en beveiliging. In Wolfheze werken ze daarvoor samen met het Fletcher hotel.

Gemeente Renkum wil graag helpen 

Elke week komen er tussen de 220 en 300 nareizende familieleden aan in Nederland. Het COA vangt ze al op in Zevenaar en Duiven, maar heeft daar te weinig ruimte. Daarom heeft het COA de gemeente Renkum gevraagd om hulp. Het college vvan burgemeester en wethouders heeft besloten om te helpen. Burgemeester Agnes Schaap zegt daarover: “We vinden het belangrijk om te helpen om de opvangcrisis op te lossen. We kijken altijd naar wat er mogelijk is.” De gemeente heeft verder geen rol in de opvang.