Regio Centraal Gelderland pakt kind- en gezinsbescherming anders aan

We willen dat kinderen in veiligheid opgroeien en volwassenen in veiligheid kunnen leven. Soms is daar hulp en begeleiding bij nodig. Maar gezinnen en kinderen voelen zich onvoldoende gezien en gehoord. Professionals kunnen niet doen wat zij nodig vinden. De huidige jeugdbeschermingsketen faalt. Het moet en kan anders!

Dat vinden alle 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland. Op vrijdag 15 december 2023 ondertekenden zij daarom een samenwerkingsovereenkomst waarin ze uitspreken langdurig samen te gaan werken aan het nieuwe toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat scenario is een andere manier van kijken en samenwerken met gezinnen en huishoudens waar onveiligheid speelt. Het is een werkwijze die gericht is op hulp aan alle leden van het gezinssysteem en die de kracht van kinderen en volwassenen en hun netwerk stimuleert. Zo kunnen ze, samen met professionele ondersteuning, hun situatie verbeteren.

Voldoende bescherming bieden aan kinderen en volwassenen die te maken krijgen met huiselijk geweld of onveiligheid is vaak al moeilijk genoeg. Maar alle schotten en toegangspoorten die er zijn, maken het extra moeilijk. In de praktijk is vaak onduidelijk wie waarover gaat, zijn er verschillende procedures en de gezinnen zien steeds wisselende gezichten. Het scenario kind- en gezinsbescherming is een landelijk initiatief. Het schetst hoe op hoofdlijnen de kind- en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien en draagt bij aan de oplossing van de problemen. 

Waar gaat het over?

In het Toekomstscenario organiseren de lokale teams van de gemeenten de zorg en ondersteuning voor gezinnen zo dichtbij mogelijk. Zo wordt de hulp effectiever ingezet en komt het gezin centraal te staan. Voor de gemeenten, de lokale teams en de beoogde samenwerkingspartners is dit echter een flinke opgave. 

Ontwikkeling

Het Toekomstscenario is op dit moment nog in ontwikkeling. Er zijn in verschillende regio’s in Nederland proeftuinen actief, die de concrete uitwerking beproeven. In de regio Centraal Gelderland is geen proeftuin actief. Toch probeert de regio al zoveel mogelijk te werken volgens het Toekomstscenario. 

Centraal Gelderland en partners

Dat betekent voornamelijk het ontwikkelen van een werkwijze die aansluit op de lokale infrastructuur. De gemeenten trekken daarom als één team op met partners als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en Moviera. Met als doel om klantvriendelijker te werken en sneller de juiste hulp op maat voor het gezin te bieden.

De gemeenten die in de regio Centraal Gelderland samenwerken zijn: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.