Opvanglocaties in gemeente

In de voormalige Don Boscoschool in Renkum gaan wij ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Als tweede locatie kijken we naar Het Schild in Wolfheze.

Opvang in Het Schild

Op dinsdag 10 mei 2022 zijn wij gestart met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Het Schild in Wolfheze. Het Schild is een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden. Hier zijn 8 appartementen geschikt gemaakt voor vluchtelingen. Hier worden mensen opgevangen die in onze gemeente in de particuliere opvang zaten en daar weg moesten. Maar ook zijn mensen vanuit de Veiligheidsregio geplaatst in onze opvang. Soms zijn dit ook derdelanders. Dit zijn mensen uit andere landen van herkomst, die tijdens het uitbreken van de oorlog in Oekraïne woonden, en daar ook een verblijfsvergunning hebben.

Bijzondere locatie

Wij vinden het belangrijk de bewoners van een locatie te betrekken bij een verandering in hun leefomgeving. Zo hebben zij de kans zich uit te spreken en vragen te stellen. De huisvesting van vluchtelingen in Het Schild verdient extra aandacht. De reguliere bewoners komen op de gangen andere personen tegen dan ze gewend zijn. Personen die niet gewend zijn om te gaan met medebewoners met een visuele beperking. Goede afspraken zijn dan ook nodig. Een mooie regel is om tijdens een ontmoeting op de gang te noemen wie je bent en waar je vandaan komt. Zo weet de bewoner wie er langs loopt.

Voormalige Don Boscoschool

De Don Boscoschool in Renkum maken we geschikt voor de opvang van mensen uit de Oekraïne. Deze is naar verwachting ook ruim voor de zomer 2022 klaar om vluchtelingen in te ontvangen. Omdat er meer ingrijpende aanpassingen nodig zijn om de locatie geschikt te maken, duurt dit iets langer dan bij het Schild. 

Locatiecoördinator

Op beide locaties wordt een locatiecoördinator aangesteld, die dag en nacht beschikbaar is. De locatiecoördinator is aanspreekpunt voor de vluchtelingen en de omwonenden. Voor de huidige bewoners van de locatie wordt naar vervangende woonruimte in onze gemeente gezocht. Zij wonen op dit moment antikraak in het pand. 

Hulp aanbieden

De bereidheid van onze inwoners in de gemeente om te helpen, blijft onverminderd groot. Het is echt hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen hulp of goederen aanbieden. We werken als gemeente goed samen met Renkum voor Elkaar, die zich vooral richt op het hulpaanbod. Als er meer duidelijk is, gaan zij een belangrijke rol spelen om uw aanbod van huisraad en overige spullen op de juiste plek te krijgen. Tot die tijd vragen we u deze spullen nog even zelf op te slaan. De gemeente heeft ook nauw contact met Vluchtelingenwerk Renkum, die informatie en advies geeft aan de mensen uit Oekraïne. 

Om vraag en aanbod van hulp bij elkaar te brengen hebben wij, in samenwerking met Renkum voor Elkaar, een Facebookgroep opgericht: www.facebook.com/groups/hulpaanoekrainersinrenkum. Heeft u geen Facebook stuur dan een bericht naar e-mail bij oekraine@renkum.nl of acties@renkumvoorelkaar.nu.

Samen zorgen voor opvang

Samen met omliggende gemeenten en onder leiding van de Veiligheidsregio Gelderland Midden maken wij ons klaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met elkaar organiseren we de opvang van 2.000 vluchtelingen in onze regio.