Bijstand voor zelfstandigen

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijk minder inkomsten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening (Bbz) als u tot de volgende categorieën behoort:

  • ondernemer die geboren is voor 1 januari 1960;
  • ondernemer die wil of moet stoppen;
  • ondernemer die tijdelijk een terugval heeft in inkomsten en daardoor onder het minimum inkomen komt;
  • uitkeringsgerechtigde die een bedrijf wil starten.

IOAZ

Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u bent een oudere zelfstandige tussen de 55 en pensioengerechtigde leeftijd;
  • u voldoet aan het zogeheten urencriterium voor de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek;
  • u heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt;
  • u bent verplicht op zoek te gaan naar een betaalde baan. De IOAZ-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering.

Informatie, gesprek en aanvraag

Wij hebben een samenwerking met de gemeente Ede die deze regeling voor de gemeente Renkum uitvoert. Via de website van de gemeente Ede vraagt u Bbz aan. Daarna heeft u contact met de gemeente Ede over het vervolg van uw aanvraag.

Kijk op de website van gemeente Ede voor meer informatie.