Stationsweg 4 in Oosterbeek

Aan de Stationsweg 4 in Oosterbeek worden 8 appartementen gebouwd. Het project zit in fase 2: bestemmingsplanfase.

3

Huidige fase: bestemmingsplanfase

In deze fase wordt een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp en beroep instellen tegen de vaststelling.

Lees meer over fase 2: bestemmingsplanfase.

De bestaande woning wordt gesloopt. Op de plek komt een nieuw woongebouw met 4 bouwlagen met daarin 8 appartementen. In de achtertuin (westzijde) komen parkeerplaatsen voor de woningen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit kunt u vinden op ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op 'Stationsweg 4 Oosterbeek'

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond