De Valkenburcht in Oosterbeek

De Valkenburcht aan de Valkenburglaan 35 in Oosterbeek is een seniorenflat met (zorg)service. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Omdat opwaardering niet haalbaar bleek, onderzoeken de eigenaren van de Valkenburcht en de gemeente of sloop en nieuwbouw mogelijk is.. Het project zit in fase 1: Haalbaarheidsfase.

2

Huidige fase: haalbaarheidsfase

In deze fase is het plan openbaar. De initiatiefnemer onderzoekt de haalbaarheid en hij betrekt de omgeving bij het plan.

Lees meer over fase 1: haalbaarheidsfase.

De intentie van het plan was het behouden van het huidige concept met woon-zorgunits en appartementen met een collectief servicepakket, waarbij de huidige bewoners meeverhuisden. Er is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en de raad heeft op basis daarvan de kaders voor de ontwikkeling vast gelegd. Daarna is het project stilgelegd vanwege een integriteitsrisico voor de gemeente.

Locatie De Valkenburcht

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond