Bakkerij Hus - Villa Marion in Oosterbeek

Aan de Utrechtseweg 71-79 in Oosterbeek worden 21 appartementen gebouwd. Op deze plek stonden onder andere bakkerij HUS, een galerie/atelier, een paar woningen en een winkel. Een groot deel van deze gebouwen is gesloopt. Het project zit in fase 2: bestemmingsplanfase.

3

Huidige fase: bestemmingsplanfase

In deze fase wordt een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp en beroep instellen tegen de vaststelling.

Lees meer over fase 2: bestemmingsplanfase.

Er komen 21 appartementen, verdeeld over 2 gebouwen. In het linker gebouw komen 9 appartementen en in het rechter gebouw 12 appartementen. Parkeren gebeurt in een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage. Het gebied rondom de 2 gebouwen wordt ingericht als tuin. Het terrein wordt ontsloten via de Noorderweg. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Locatie Villa Marion

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond