Vrijkomende gronden bij Wilhelmina sportpark in Heelsum

In 2023 zijn de 3 voetbalclubs op Wilhelmina sportpark gefuseerd tot SCW ’23. De intentie van SCW ’23 en de gemeente is dat het sportpark geoptimaliseerd wordt en er ook een nieuw clubgebouw komt. Het sportpark wordt kleiner waardoor er grond vrijkomt. Wij verkennen nu hoe wij de grond kunnen inzetten om andere functies een plek te geven. Het project zit in fase 0: initiatieffase.

1

Huidige fase: initiatieffase

In deze fase wordt een plan, dat niet binnen het bestemmingsplan past, voor het eerst voorgelegd aan de gemeente. In deze fase toetsen wij het plan op kansrijkheid. Het plan is nog niet openbaar.

Lees meer over fase 1: haalbaarheidsfase.

Daarbij worden scenario’s met en zonder (woning)bouw verkend. Het is dus nog niet bekend of er hier daadwerkelijk sprake gaat zijn van een bouwproject.

Locatie Wilhelmina sportpark in Heelsum

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond