Heelsum

  • Sint Josephkerk in Heelsum

    Stap 2 van 6: Huidige fase: haalbaarheidsfase

    De eigenaar van de kerk heeft een plan ontwikkeld voor 18 woonunits en 2 werkunits in de kerk en pastorie. Het gaat over een collectieve woonvorm waarbij ‘omkijken naar elkaar’ hoog in het vaandel staat. Het project zit in fase 1: haalbaarheidsfase.

  • Vrijkomende gronden bij Wilhelmina sportpark in Heelsum

    Stap 1 van 6: Huidige fase: initiatieffase

    In 2023 zijn de 3 voetbalclubs op Wilhelmina sportpark gefuseerd tot SCW ’23. De intentie van SCW ’23 en de gemeente is dat het sportpark geoptimaliseerd wordt en er ook een nieuw clubgebouw komt. Het sportpark wordt kleiner waardoor er grond vrijkomt. Wij verkennen nu hoe wij de grond kunnen inzetten om andere functies een plek te geven. Het project zit in fase 0: initiatieffase.