Sint Josephkerk in Heelsum

De eigenaar van de kerk heeft een plan ontwikkeld voor 18 woonunits en 2 werkunits in de kerk en pastorie. Het gaat over een collectieve woonvorm waarbij ‘omkijken naar elkaar’ hoog in het vaandel staat. Het project zit in fase 1: haalbaarheidsfase.

2

Huidige fase: haalbaarheidsfase

In deze fase is het plan openbaar. De initiatiefnemer onderzoekt de haalbaarheid en hij betrekt de omgeving bij het plan.

Lees meer over fase 1: haalbaarheidsfase.

De Sint Josephkerk ligt op Kamperdijklaan 2 in Heelsum. De eigenaar onderzoekt op basis van gesprekken met de omgeving en de gemeente, en ruimtelijke onderzoeken of het plan haalbaar is of er aanpassingen nodig zijn. Als wij en de eigenaar denken dat het plan haalbaar is, wordt er een ruimtelijke procedure gestart.

Locatie Sint Josephkerk in Heelsum

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond