Onderzoek herontwikkeling schoollocatie Stationsweg in Oosterbeek

Donderdag 11 januari 2024 ondertekenden wethouder Danielle van Bentem van de gemeente Renkum en Michel Zaadhof, algemeen directeur van NU Projectontwikkeling een overeenkomst. In deze overeenkomst spreken partijen af om de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw aan de Stationsweg 49 in Oosterbeek.

Op de locatie zijn op dit moment Scholengemeenschap De Brouwerij en De Onderwijsspecialisten gevestigd. Door onderbezetting van het gebouw heeft voormalig eigenaar Parnassia Groep besloten om de diverse activiteiten op andere plekken in de omgeving voort te zetten. Als gevolg daarvan heeft Parnassia de locatie verkocht en komt het gebouw en bijbehorende terrein vanaf eind 2024 vrij. NU Projectontwikkeling is ontwikkelaar van de locatie.

In 2022 vroeg NU Projectontwikkeling de gemeente of zij open stond voor invulling van de locatie met woningbouw. De gemeente was in hoofdlijnen positief en gaat nu dus akkoord met onderzoek naar de haalbaarheid. 

Duurzaam wonen in een groene omgeving 

Het nog uit te werken plan wordt uiterst duurzaam vormgegeven, met aandacht voor biodiversiteit in een landschappelijke inrichting. Denk daarbij aan voorzieningen voor het vasthouden van regenwater op daken en infiltratie van regenwater in het groen (zogenaamde wadi’s). Daarnaast worden de woningen natuurinclusief ontworpen. Zo ontstaat er één ecosysteem van gebouwen en landschap. De woningen worden uiteraard gasloos en bijna energieneutraal (BENG) opgeleverd. Zo ontstaat een klimaatadaptieve- en natuurinclusieve omgeving. 

De locatie ligt 200 meter van Station Oosterbeek en biedt kansen voor een aantrekkelijke woningmix van betaalbare appartementen, levensloopgeschikte patiowoningen, luxe herenhuizen en een moderne villa. Zo ontstaat een gevarieerde woonomgeving waar zowel ruimte is voor starters alsook voor ‘empty-nesters en gezinnen. 

Omgevingsdialoog

Met de ondertekening van de haalbaarheidsovereenkomst is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de locatie. Binnenkort organiseert NU Projectontwikkeling een eerste inloopbijeenkomst waarbij omwonenden, belanghebbenden en/of andere geïnteresseerden gevraagd wordt inbreng te delen over de door de gemeente en NU Projectontwikkeling nog te formuleren uitgangspunten voor een plan. Dit met als doel om, waar mogelijk en indien haalbaar, bij de planvorming zoveel mogelijk met ideeën en aandachtspunten rekening te houden. 

NU Projectontwikkeling verwacht, afhankelijk van het verloop van de procedure, dat de verkoop van de woningen begin volgend 2025 start. Wilt u meer weten over dit bijzondere project? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via de website www.participatiestationsweg49.nl. U wordt automatisch op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.