Laag inkomen

Wij hebben verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en (soms) uw vermogen. Maar ook naar uw gezinssamenstelling, woonsituatie, leeftijd en om welke kosten het gaat.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is hulp voor mensen met een lager inkomen die voor onverwachte maar noodzakelijke uitgaven komen te staan.

 • Energietoeslag 2023

  Ook in 2023 komt er een energietoeslag voor lage inkomens. Rond september 2023 maakt het Rijk bekend welke regels daarvoor gaan gelden. Daarna starten we zo snel mogelijk met het uitbetalen van de energietoeslag 2023.

 • Gelrepas

  De Gelrepas is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. De Gelrepas is gratis.

 • Hercontrole kosten bewindvoering

  U ontvangt bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Deze bijzondere bijstand is toegekend voor onbepaalde tijd.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u 1 keer per jaar kunt aanvragen als u 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U heeft geen zicht op het kunnen krijgen van meer inkomen. Dit geld is vrij te besteden aan spullen die u moeilijk kunt betalen. Bijvoorbeeld een nieuwe koelkast.

 • Kindpakket

  Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket.

 • Mogelijkheden bij een laag inkomen

  Informatie over regelingen en voorzieningen voor alle inwoners met een laag inkomen. Zo kunt u met weinig inkomen toch meedoen.

 • Studietoeslag

  Studenten met een arbeidsbeperking kunnen in aanmerking komen voor een studietoeslag.