Laag inkomen

Wij hebben verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en (soms) uw vermogen. Maar ook naar uw gezinssamenstelling, woonsituatie, leeftijd en om welke kosten het gaat.

 • Bijzondere bijstand

  Als u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Gelrepas

  De Gelrepas is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. De Gelrepas is gratis.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag) is een geldbedrag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben zonder uitzicht op inkomensverbetering.

 • Kindpakket

  Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket.

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het gaat hierbij om een tegemoetkoming voor daadwerkelijke noodzakelijke woonkosten.