Laag inkomen

Wij hebben verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. Of u voor deze regelingen in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en (soms) uw vermogen. Maar ook naar uw gezinssamenstelling, woonsituatie, leeftijd en om welke kosten het gaat.

 • Bijzondere bijstand

  Als u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Eenmalige energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, krijgen in 2022 een eenmalige extra energietoeslag voor de stijgende energiekosten. Deze energietoeslag is € 800,-. U kunt tot 1 november 2022 de energietoeslag aanvragen.

 • Gelrepas

  De Gelrepas is een pas waarmee mensen met een laag inkomen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. De Gelrepas is gratis.

 • Hercontrole kosten bewindvoering

  U ontvangt bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Deze bijzondere bijstand is toegekend voor onbepaalde tijd. Wij onderzoeken ieder jaar of u nog in aanmerking komt voor deze kosten.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u 1 keer per jaar kunt aanvragen als u 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U heeft geen zicht op het kunnen krijgen van meer inkomen. Dit geld is vrij te besteden aan spullen die u moeilijk kunt betalen. Bijvoorbeeld een nieuwe koelkast.

 • Kindpakket

  Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket.